รายละเอียดงาน
ดูแลต้อนรับลูกค้า ทำทรีทเม้นท์หน้าให้แก่ลูกค้า ช่วยเหลือหัตถการแพทย์

สถานที่ปฏิบัติงาน
สยามสแควร์ ซอย 3
262/5 ชั้น 2 สยามสแควร์ซอย3 ถนนพระราม1 เขตวังใหม่ แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330

คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 20 – 40 ปี
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
มีความสามารถ และประสบการณ์ในการบริการด้านคลินิก


Apply
รายละเอียดงาน
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาปัญหาผิวหน้า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์
และบริการต่างๆของคลินิก ติดตามผลการรักษา และดูแลนัดใช้บริการของลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
สยามสแควร์ ซอย 3
262/5 ชั้น 2 สยามสแควร์ซอย3 ถนนพระราม1 เขตวังใหม่ แขวงปทุมวัน กรุงเทพ 10330

คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
มีความสามารถ และประสบการณ์ในการเสนอขายด้านคลินิก
หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply